Projektinformation 2017-01-19

Nu lämnar grävmaskinerna Slussen, Näset och första delen av Brunnefjäll och fortsätter mot Skala och slutligen Syltenäs i område 1.

På måndag påbörjas installation av fiber i fastigheter i de områden som grävmaskinerna nu lämnat. De första abonnenterna i detta område beräknas att få fiber i månadsskiftet.

Vi vill också påminna fastighetsägare att flytta undan saker både på utsidan och insidan av sin fastighet så att entreprenörerna och installatörerna kommer fram, samt märka ut var fibern skall in och var ev ledningar går. Det är också viktigt att vägföreningar och enskilda väghållare märker ut vägtrummor o dyl för att undvika skador. Mer info om detta i förra inlägget.

Hemsidan och Facebook uppdateras kontinuerligt.

Länk till fiberkartan

161226_slangrulle

Mvh
Styrelsen
Kleva Orust Fiber

Projketinformation Kleva Orust Fiber 161222

Arbetet med fibergrävning i etapp 1 från Slussen mot Syltenäs går enligt plan. Driftsättning av de första fastigheterna kommer starta i slutet av januari. Tanken är att etappen skall vara klar i början av april om allt går som det skall. Därefter går arbetet vidare med övriga etapper.

Vi vill påminna alla fastighetsägare, vägföreningar och väghållare om några viktiga saker för att underlätta arbetet och minimera risken för skador och olyckor.

  •  Som fastighetsägare måste du tänka på att märka ut på din tomt var interna kablar till tex robotgräsklippare,  vattenledningar, dagvattenrör, dräneringsslangar och dyl ligger.
  • Det är också viktigt att plocka undan saker som står i vägen på tomten som trädgårdsmöbler, gräsklippare mm  så att entreprenören kommer fram och kan utföra sitt arbete och att inget riskeras att skadas.
  • Tänk till var fibern skall gå in i huset och märk ut. Tänk även  på att det skall vara undanplockat på insidan av huset så att fiberinstallatören kan arbeta fritt inne.
  • Det är också viktigt att vägföreningar och enskilda väghållare märker ut vägtrummor o dyl för att undvika skador.

Vi vill också återigen förtydliga vad som gäller angående återställning av mark. Återställning sker med ”befintliga massor”, vilket innebär att är vägen byggd av grus så blir det återställning med grus. Är vägen byggd av lera och pinnmo kan man alltså inte förvänta sig att det blir uppgrusat av entreprenören. Det är också ofta lämpligt att vänta ett tag tills vägen har satt sig, innan nytt grus läggs på där arbete skett på vägen. Lägger man på grus direkt tenderar det att försvinna med ner när vägen sätter sig.

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen Kleva Orust Fiber

Fundera på var kabeln skall gå in i huset.

Det är viktigt att fundera på var du vill att fiberkabeln skall gå in i huset. Märk ut var kabeln skall gå in. Är det inte uppmärkt när entreprenören kommer, kommer fibern att dras till närmaste fasad från stråket.

Tänk på att fibern inte behöver inte vara där TV:n, eller datorn står. Viktigare är att det finns ett fast eluttag. Därifrån kan man dra en nätverkskabel till TV/dator. Lämpligt brukar vara att gå in med fiberkabeln där el och telefon går in idag. Är du osäker och har frågor kring detta, ring gärna Maths Gustavsson i styrelsen, 0727-000836.

Entreprenören kontaktar alla fastighetsägare innan tomtgrävning och installation.

Mvh Styrelsen

 

Utmärkning av eventuella hinder

Vi vill påminna alla fastighetsägare och markägare att märka ut sina vattenledningar, jordvärme, dräneringar, vägtrummor etc. Ottsjö Entreprenad lämnar nu Slussen för vidare sträckning mot Syltenäs. De kommer påbörja utsättning av fibersträckningen v 44, blå pinnar. Vi ber därför alla fastighetsägarens/markägare i området  att märka ut alla eventuella hinder i tänkt sträckning. Se bif kartlänk.

Blå käppar = fiber
Orange käppar = tele
Röda käppar = el

Länk till kartan

Grävning pågår för fullt i Slussen

Nu ser vi Ottsjö Entreprenad jobba på för fullt. Här ser man grävspåret.
Kul att det är igång!

Vi vill påminna alla fastighetsägare och markägare att märka ut sina vattenledningar, jordvärme, dräneringar, vägtrummor etc. Ottsjö entreprenad märker ut var fibern skall gå. Vi ber fastighetsägarens/markägaren ansvar att märka upp

161020_gravspar

Länk till kartan

Nu börjar vi bygga i ditt område!

Under vecka 39 kommer detta brev hem i brevlådan från IP Only, till alla som anslutit sig till fiber:

Här kommer mer information om fiberutbyggnaden och vad som händer härnäst. Hela utbyggnaden beräknas ta mellan 10-12 månader. I första etappen går vi från området runt Slussen och söderut mot Syltenäs. 

Faser i fiberutbyggnad

 -  Detaljprojektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal. Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet.
Detta arbete är så gott som klart för etapp ett och fortsätter i resterande etapper.

-          Utbyggnad av områdesnätet. I denna fas bygger vi ut nätet i din ”tätort” samt installerar fiberskåp.

-          Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör Ottsjö Entreprenad kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av deras grävmaskiner, bilar och personal i området. Tänk gärna på att inte parkera bilar så det försvårar framkomligheten/grävningen. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta.

-          Grävning och installation hos kund. Vi slutför installationen av fiber genom grävning på din tomt samt installation i din fastighet. Ottsjö Entreprenad kommer att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag och inom en halvmeter från där fibern ansluts till huset. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören. Angående befintliga kablar/sommarvattenledningar/gräsklippartrådar osv på tomtmark, ber vi dig om hjälp att informera entreprenören om var dessa finns.

Tomtgrävningen görs i regel till den husvägg som är närmast avlämningspunkten i områdesnätet. Vill du gå in på någon annan sida av huset går det bra att gräva själv. I det fallet ska du följa bifogad-instruktion samt informera Ottsjö Entreprenad på patrik@ottsjoentreprenad.se. Du kan hämta slang och varningsnät hos Maths Gustafsson, Hällebol 760, Henån. maths.gustavsson@midroc.se

-          Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?

Vid frågor angående områdesbyggnation, tomtprojektering eller installation, kontakta Ottsjö Entreprenad på patrik@ottsjoentreprenad.se. För övriga frågor, ta kontakt med vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.

Håll dig uppdaterad på aktuella händelser på här på klevaorustfiber.se eller Facebook Klevaorustfiber

Vänliga hälsningar,
byNet – en del av IP-Only
vastragotaland.ip-only.se

Länk till fiberkartan
Markavtal-Orust-Kleva

Projektinformation 2016-09-16

Idag har projektgruppen haft startmöte och träffat entreprenören Ottsjö Entreprenad från Munkedal. Med på mötet var även Arne Mörck, projektledare från byNet.

Ottsjö Entreprenad kommer inom  kort dyka upp med ett antal maskiner och bilar i vårt område. Arbetet startar i månadsskiftet september-oktober. Projektet kommer, i etapp 1, starta vid nodhuset i Slussen och gå söderut mot Syltenäs. Planen är att de första fastigheterna skall få fiber innan året är slut. Projektet skall vara slutfört under 2017.

ByNet kommer göra ett brevutskick till alla anmälda fastighetsägare inom några  veckor. I brevet kommer framgå vad som kommer hända under projektets gång. Framförallt hur det går till vid grävning och installation på egen tomt. Entreprenören kommer kontakta alla fastighetsägare i takt med att de går förbi fastigheterna.

Kleva Orust Fibers  hemsida kommer vara den primära informationskanalen under projektets gång. Vi finns även på Facebook: Klevaorustfiber

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Kleva Orust Fiber ek förening

Projektinformation

Projektgruppen har haft möte 16909 med byNet. Nu startar projektet!

Utstakning av område 1 (Slussen – Syltenäs) kommer att ske under oktober månad. Berörda markägare kommer att kontaktas av entreprenören.

Vi håller hemsidan och Facebook uppdaterade med projektinfo löpande.

Mvh

Styrelsen
Kleva Orust Fiber ek för

Avtalsskrivningen med markägare i vårt område pågår för fullt.

Arbetet med markavtal fortskrider.  Vi kontaktar alla berörda markägare allt eftersom för kartsamråd. Vi tittar tillsammans med dig som markägare på den förprojekterade dragningen  som byNet gjort, och går igenom den noggrant. Eftersom markägaren bäst känner sin mark ändrar vi kartan utifrån där det är bäst att dra fibern. Känsliga områden, dräneringar, kablar, brunnar mm märks ut. När vi är överens om dragningen skrivs avtal och om man vill får markägaren en skärmutskrift på överenskommen dragning. Efter projektet får markägaren en definitiv karta på var fiberkabeln ligger.

Markavtalet kan laddas ner här - Markavtal-Orust-Kleva.

Länk till fiberkartan - http://fiberkartan.se/2999

Vi kommer uppdatera kartfilen allt eftersom ändringar görs. För dig som inte kunde vara med på markägarmötet den 10 april finns byNets presentation här - Markägarmöte Orust 10 april.

Mvh
Styrelsen