Projektuppdatering 2017-05-15

Grävningen i etapp 1 är klar inom 2-3 veckor. I månadsskiftet maj/juni kommer ytterligare ca 75 fastigheter fram till Hällebol kopplas på. Resterade fastihgeter i etapp 1 beräknas ha fiber inkopplad i månadsskiftet juni/juli. Därefter påbörjas arbetet i etapp 2, med start vid nodhuset i Slussen mot Ström. Vidare mot Övre Ström mot Höggeröd. Sträckan Slussens kiosk till Waldorff-skolan kommer påbörjas först efter sommaren för att orsaka så liten störning som möjligt i trafiken.

Projektet har fått en ny projektledare från byNet som heter Inge Josefsson. Han har börjat jobba lite i projektet redan nu men går in mer i juni månad. Innan semestern skall projektgruppen ha nästa möte. Då skall en uppdaterad projektplan för resten av projektet presenteras.

Länk till fiberkartan

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Projektuppdatering 2017-04-22

Nu pågår slutarbetet på etapp 1. Blåsning av fiber skall nu vara klar från Brunnefjäll till Lunna, men vad vi vet är inte svetsningen helt klar ännu. Gällande frågan hur man vet om installationen är klar har vi fått svaret från IP-Only att när är installationen är klar så kommer ett mail med instruktioner från IP-Only om att anslutningen är igång och då kan man börja beställa tjänster, om man vill.

Vi väntar fortfarande på information om den preliminära tidsplanen för Etapp 2 och 3. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Länk till fiberkartan

Mvh
Styrelsen

Årsstämma 2017-04-09

Idag har föreningen haft ordinarie årsstämma 2017. Trettio medlemmar kom till mötet. Förvaltningsberättelsen och Revisionsberättelsen  lästes upp och godkändes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Enhälligt beslut togs, enligt dagordning, att lägga ner föreningen. Nedläggningen kommer ske i samband med en extra stämma efter sommaren.

Senaste projektinformationen meddelades. Kanalisationen är klar tom Lunna. Fiber kommer blåsas sträckan Brunnefjäll – Hällebol – Lunna inom kort. Projektet är ca en månad försenat pga besvärlig terräng på vissa ställen.

Mötet var i god stämning och det kom upp en del relevanta frågor och lite tips från dem som redan är igång med drift. Alla var nöjda och positiva med arbetet som blivit utfört hittills.

Årsredovisning, Förvaltningsberättelse och Revisionsberättelse finns att läsa på hemsidan under Medlemsinfo.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kallelse till Årsstämma för Kleva Orust Fiber ek förening

 Söndagen den 9 april 2017 , kl 10-11

 Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen.

Ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Kallelse inkl dagordning till alla medelmmar har gått ut via mail 170322. Dagordning samt årsredovisning finns att hämta under medlemssidor för medlemmar under v 14. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 2 april till:

lars.nehls@klevaorustfiber.se

eller till:

Kleva Orust Fiber ekonomisk förening
att: Lars Nehls
Krogane-Hogen 621
473 94  HENÅN

Välkommen
Styrelsen

Projektinformation 2017-02-24

Det senaste vi vet från Skanova och signalproblemen där är att det ser ut som de första fastigheterna skall komma igång nästa vecka. Återkommer med mer info så snart vi vet mer.

Bifogar även bilder på hur kopplingsdosorna ser ut på utsidan och på insidan. Observera att det är viktigt att elkontakten sitter i under hela installationen tills allt är klart och kvalitetssäkrat. Mer info finns i förra inlägget.

kopplingsdosa utsida_beskuren kopplingsdosa insida_beskuren

 

Signalproblem hos Skanova

Skanova har lite problem med att få igång signalen till vår nod. Så fort det är klart, vilket vi tror kommer ske inom några dagar, är ca 60 hushåll installerade och klara att köra igång. Vi återkommer när vi vet mer.

Projektinformation 2017-02-10

Grävmaskinerna är nu framme vid Backa och Skala. 18-20 kunder har fått fiber installerat i huset och  alla skåp i Slussen är klara. 65 hushåll beräknas vara inkopplade inom kort. Då kommer det vara klart för dessa fastighetsägare att börja nyttja dessa.

Det är Niklas Molander på NMT Entreprenad som svetsar fibern i vårt område. Det står byNet på hans bil. Niklas svetsar allteftersom grävningen blir klar. Han  börjar tidigt på morgonen. Så ingen blir orolig om han smyger runt kring husen!

Vi har förstått att olika tjänsteleverantörer har fått nys om att vi snart får fiber i vårt område och de är tydligen väldigt aktiva med att ringa och sälja sina tjänster. Vi hänvisar dock till de tjänster som finns på IP Onlys hemsida, http://vastragotaland.ip-only.se/tjanster/. Där kan man först bilda sig en egen uppfattning, innan man ev hoppar på telefonförsäljares erbjudanden.

Vi vill återigen påminna fastighetsägare att flytta undan saker både på utsidan och insidan av sin fastighet så att entreprenörerna och installatörerna kommer fram, samt märka ut var ni önskar att fibern skall in i huset. Utmärkning av egna ledningar på tomten så som el- och telekablar mellan egna byggnader skall märkas upp likväl som vattenledningar, dräneringar mm. Är detta inte gjort får fastighetsägaren själv bekosta reparation av  ev avgrävning, El- och telekablar som kommer in till tomten från el- och telebolagen finns med i Ledningskollen och dessa kommer ansvariga från respektive företag och märker ut.

Vi vill också uppmärksamma er att i det avtal som är tecknat med IP Only står att fibern dras till närmaste vägg från stråket. Avtalet behandlar schaktningen och installation av fiber. Önskar fastighetsägaren något annat måste vederbörande själv se till att flytta undan allt som kan tänkas vara i vägen, tex montera ner altarner, flytta buskar, plattgångar etc samt själv återställa dito, alternativt gräva själv ner fiber den sträckan. Se bifogad-instruktion för egen grävning. All mergrävning utöver avtalet bekostas av fastighetsägaren.

Det är viktigt att elen är påkopplad i huset och kontakten är isatt till ”mediaomvandlaren” som installatören monterar inne i huset. Observera - när installationen är klar inne i huset är inte hela installation klar. Efter att inkoppling är klar skall installation kontrollmätas, vilket är en kvalitetssäkring så att alla abonnenter får den kvalité de skall ha. Om inte strömmen i huset är på eller bryts till mediaomvandlaren innan installationen är helt klar kommer merkostnaden för detta att debiteras fastighetsägaren.

Hemsidan och Facebook uppdateras kontinuerligt.

Länk till kartan

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Kleva Orust Fiber