Projektuppdatering 2017-06-30

Etapp 1 är nu i princip klar. Den sista svetsningen görs i dagarna. Etapp 2 är igång. Arbetet börjar vid noden i Slussen vidare över Ström mot Höggeröd.

Preliminär tidsplan för etapp 2 och 3 från byNet:
Etapp 2: juli – nov. Grävningen gör ett uppehåll under v 28-31.
Etapp 3: nov – feb 2018

170630_Översiktskarta

OBS! Detta är en mycket preliminär tidsplan, beroende på väder och markförhållanden. Även områdesindelningen kan komma att ändras.

Länk till fiberkartan

Mvh önskar projektgruppen

Projektuppdatering 2017-05-15

Grävningen i etapp 1 är klar inom 2-3 veckor. I månadsskiftet maj/juni kommer ytterligare ca 75 fastigheter fram till Hällebol kopplas på. Resterade fastihgeter i etapp 1 beräknas ha fiber inkopplad i månadsskiftet juni/juli. Därefter påbörjas arbetet i etapp 2, med start vid nodhuset i Slussen mot Ström. Vidare mot Övre Ström mot Höggeröd. Sträckan Slussens kiosk till Waldorff-skolan kommer påbörjas först efter sommaren för att orsaka så liten störning som möjligt i trafiken.

Projektet har fått en ny projektledare från byNet som heter Inge Josefsson. Han har börjat jobba lite i projektet redan nu men går in mer i juni månad. Innan semestern skall projektgruppen ha nästa möte. Då skall en uppdaterad projektplan för resten av projektet presenteras.

Länk till fiberkartan

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Projektuppdatering 2017-04-22

Nu pågår slutarbetet på etapp 1. Blåsning av fiber skall nu vara klar från Brunnefjäll till Lunna, men vad vi vet är inte svetsningen helt klar ännu. Gällande frågan hur man vet om installationen är klar har vi fått svaret från IP-Only att när är installationen är klar så kommer ett mail med instruktioner från IP-Only om att anslutningen är igång och då kan man börja beställa tjänster, om man vill.

Vi väntar fortfarande på information om den preliminära tidsplanen för Etapp 2 och 3. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Länk till fiberkartan

Mvh
Styrelsen

Årsstämma 2017-04-09

Idag har föreningen haft ordinarie årsstämma 2017. Trettio medlemmar kom till mötet. Förvaltningsberättelsen och Revisionsberättelsen  lästes upp och godkändes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Enhälligt beslut togs, enligt dagordning, att lägga ner föreningen. Nedläggningen kommer ske i samband med en extra stämma efter sommaren.

Senaste projektinformationen meddelades. Kanalisationen är klar tom Lunna. Fiber kommer blåsas sträckan Brunnefjäll – Hällebol – Lunna inom kort. Projektet är ca en månad försenat pga besvärlig terräng på vissa ställen.

Mötet var i god stämning och det kom upp en del relevanta frågor och lite tips från dem som redan är igång med drift. Alla var nöjda och positiva med arbetet som blivit utfört hittills.

Årsredovisning, Förvaltningsberättelse och Revisionsberättelse finns att läsa på hemsidan under Medlemsinfo.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kallelse till Årsstämma för Kleva Orust Fiber ek förening

 Söndagen den 9 april 2017 , kl 10-11

 Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen.

Ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Kallelse inkl dagordning till alla medelmmar har gått ut via mail 170322. Dagordning samt årsredovisning finns att hämta under medlemssidor för medlemmar under v 14. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 2 april till:

lars.nehls@klevaorustfiber.se

eller till:

Kleva Orust Fiber ekonomisk förening
att: Lars Nehls
Krogane-Hogen 621
473 94  HENÅN

Välkommen
Styrelsen

Projektinformation 2017-02-24

Det senaste vi vet från Skanova och signalproblemen där är att det ser ut som de första fastigheterna skall komma igång nästa vecka. Återkommer med mer info så snart vi vet mer.

Bifogar även bilder på hur kopplingsdosorna ser ut på utsidan och på insidan. Observera att det är viktigt att elkontakten sitter i under hela installationen tills allt är klart och kvalitetssäkrat. Mer info finns i förra inlägget.

kopplingsdosa utsida_beskuren kopplingsdosa insida_beskuren

 

Signalproblem hos Skanova

Skanova har lite problem med att få igång signalen till vår nod. Så fort det är klart, vilket vi tror kommer ske inom några dagar, är ca 60 hushåll installerade och klara att köra igång. Vi återkommer när vi vet mer.