Projektuppdatering 2017-04-22

Nu pågår slutarbetet på etapp 1. Blåsning av fiber skall nu vara klar från Brunnefjäll till Lunna, men vad vi vet är inte svetsningen helt klar ännu. Gällande frågan hur man vet om installationen är klar har vi fått svaret från IP-Only att när är installationen är klar så kommer ett mail med instruktioner från IP-Only om att anslutningen är igång och då kan man börja beställa tjänster, om man vill.

Vi väntar fortfarande på information om den preliminära tidsplanen för Etapp 2 och 3. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Länk till fiberkartan

Mvh
Styrelsen

Årsstämma 2017-04-09

Idag har föreningen haft ordinarie årsstämma 2017. Trettio medlemmar kom till mötet. Förvaltningsberättelsen och Revisionsberättelsen  lästes upp och godkändes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Enhälligt beslut togs, enligt dagordning, att lägga ner föreningen. Nedläggningen kommer ske i samband med en extra stämma efter sommaren.

Senaste projektinformationen meddelades. Kanalisationen är klar tom Lunna. Fiber kommer blåsas sträckan Brunnefjäll – Hällebol – Lunna inom kort. Projektet är ca en månad försenat pga besvärlig terräng på vissa ställen.

Mötet var i god stämning och det kom upp en del relevanta frågor och lite tips från dem som redan är igång med drift. Alla var nöjda och positiva med arbetet som blivit utfört hittills.

Årsredovisning, Förvaltningsberättelse och Revisionsberättelse finns att läsa på hemsidan under Medlemsinfo.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kallelse till Årsstämma för Kleva Orust Fiber ek förening

 Söndagen den 9 april 2017 , kl 10-11

 Plats: Hans Djurfeldt, Lunna 389, Stillingsön. Ca 3 km söder om Slussen.

Ta av Lunna, sedan 1:a vägen höger, stort växthus. Om möjligt samåkning pga begränsad parkering.

Kallelse inkl dagordning till alla medelmmar har gått ut via mail 170322. Dagordning samt årsredovisning finns att hämta under medlemssidor för medlemmar under v 14. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 2 april till:

lars.nehls@klevaorustfiber.se

eller till:

Kleva Orust Fiber ekonomisk förening
att: Lars Nehls
Krogane-Hogen 621
473 94  HENÅN

Välkommen
Styrelsen

Projektinformation 2017-02-24

Det senaste vi vet från Skanova och signalproblemen där är att det ser ut som de första fastigheterna skall komma igång nästa vecka. Återkommer med mer info så snart vi vet mer.

Bifogar även bilder på hur kopplingsdosorna ser ut på utsidan och på insidan. Observera att det är viktigt att elkontakten sitter i under hela installationen tills allt är klart och kvalitetssäkrat. Mer info finns i förra inlägget.

kopplingsdosa utsida_beskuren kopplingsdosa insida_beskuren

 

Signalproblem hos Skanova

Skanova har lite problem med att få igång signalen till vår nod. Så fort det är klart, vilket vi tror kommer ske inom några dagar, är ca 60 hushåll installerade och klara att köra igång. Vi återkommer när vi vet mer.

Projektinformation 2017-02-10

Grävmaskinerna är nu framme vid Backa och Skala. 18-20 kunder har fått fiber installerat i huset och  alla skåp i Slussen är klara. 65 hushåll beräknas vara inkopplade inom kort. Då kommer det vara klart för dessa fastighetsägare att börja nyttja dessa.

Det är Niklas Molander på NMT Entreprenad som svetsar fibern i vårt område. Det står byNet på hans bil. Niklas svetsar allteftersom grävningen blir klar. Han  börjar tidigt på morgonen. Så ingen blir orolig om han smyger runt kring husen!

Vi har förstått att olika tjänsteleverantörer har fått nys om att vi snart får fiber i vårt område och de är tydligen väldigt aktiva med att ringa och sälja sina tjänster. Vi hänvisar dock till de tjänster som finns på IP Onlys hemsida, http://vastragotaland.ip-only.se/tjanster/. Där kan man först bilda sig en egen uppfattning, innan man ev hoppar på telefonförsäljares erbjudanden.

Vi vill återigen påminna fastighetsägare att flytta undan saker både på utsidan och insidan av sin fastighet så att entreprenörerna och installatörerna kommer fram, samt märka ut var ni önskar att fibern skall in i huset. Utmärkning av egna ledningar på tomten så som el- och telekablar mellan egna byggnader skall märkas upp likväl som vattenledningar, dräneringar mm. Är detta inte gjort får fastighetsägaren själv bekosta reparation av  ev avgrävning, El- och telekablar som kommer in till tomten från el- och telebolagen finns med i Ledningskollen och dessa kommer ansvariga från respektive företag och märker ut.

Vi vill också uppmärksamma er att i det avtal som är tecknat med IP Only står att fibern dras till närmaste vägg från stråket. Avtalet behandlar schaktningen och installation av fiber. Önskar fastighetsägaren något annat måste vederbörande själv se till att flytta undan allt som kan tänkas vara i vägen, tex montera ner altarner, flytta buskar, plattgångar etc samt själv återställa dito, alternativt gräva själv ner fiber den sträckan. Se bifogad-instruktion för egen grävning. All mergrävning utöver avtalet bekostas av fastighetsägaren.

Det är viktigt att elen är påkopplad i huset och kontakten är isatt till ”mediaomvandlaren” som installatören monterar inne i huset. Observera - när installationen är klar inne i huset är inte hela installation klar. Efter att inkoppling är klar skall installation kontrollmätas, vilket är en kvalitetssäkring så att alla abonnenter får den kvalité de skall ha. Om inte strömmen i huset är på eller bryts till mediaomvandlaren innan installationen är helt klar kommer merkostnaden för detta att debiteras fastighetsägaren.

Hemsidan och Facebook uppdateras kontinuerligt.

Länk till kartan

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Kleva Orust Fiber

Projektinformation 2017-01-19

Nu lämnar grävmaskinerna Slussen, Näset och första delen av Brunnefjäll och fortsätter mot Skala och slutligen Syltenäs i område 1.

På måndag påbörjas installation av fiber i fastigheter i de områden som grävmaskinerna nu lämnat. De första abonnenterna i detta område beräknas att få fiber i månadsskiftet.

Vi vill också påminna fastighetsägare att flytta undan saker både på utsidan och insidan av sin fastighet så att entreprenörerna och installatörerna kommer fram, samt märka ut var fibern skall in och var ev ledningar går. Det är också viktigt att vägföreningar och enskilda väghållare märker ut vägtrummor o dyl för att undvika skador. Mer info om detta i förra inlägget.

Hemsidan och Facebook uppdateras kontinuerligt.

Länk till fiberkartan

161226_slangrulle

Mvh
Styrelsen
Kleva Orust Fiber

Projketinformation Kleva Orust Fiber 161222

Arbetet med fibergrävning i etapp 1 från Slussen mot Syltenäs går enligt plan. Driftsättning av de första fastigheterna kommer starta i slutet av januari. Tanken är att etappen skall vara klar i början av april om allt går som det skall. Därefter går arbetet vidare med övriga etapper.

Vi vill påminna alla fastighetsägare, vägföreningar och väghållare om några viktiga saker för att underlätta arbetet och minimera risken för skador och olyckor.

  •  Som fastighetsägare måste du tänka på att märka ut på din tomt var interna kablar till tex robotgräsklippare,  vattenledningar, dagvattenrör, dräneringsslangar och dyl ligger.
  • Det är också viktigt att plocka undan saker som står i vägen på tomten som trädgårdsmöbler, gräsklippare mm  så att entreprenören kommer fram och kan utföra sitt arbete och att inget riskeras att skadas.
  • Tänk till var fibern skall gå in i huset och märk ut. Tänk även  på att det skall vara undanplockat på insidan av huset så att fiberinstallatören kan arbeta fritt inne.
  • Det är också viktigt att vägföreningar och enskilda väghållare märker ut vägtrummor o dyl för att undvika skador.

Vi vill också återigen förtydliga vad som gäller angående återställning av mark. Återställning sker med ”befintliga massor”, vilket innebär att är vägen byggd av grus så blir det återställning med grus. Är vägen byggd av lera och pinnmo kan man alltså inte förvänta sig att det blir uppgrusat av entreprenören. Det är också ofta lämpligt att vänta ett tag tills vägen har satt sig, innan nytt grus läggs på där arbete skett på vägen. Lägger man på grus direkt tenderar det att försvinna med ner när vägen sätter sig.

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen Kleva Orust Fiber