månadsarkiv: juni 2015

Rapport från ordinarie årsstämma, samt info om ny gränsdragning

Det var drygt 70 medlemmar som, trots fint väder, kom till föreningens första ordinarie stämma i Stenshults föreningslokal. Till ordförande för mötet valdes Maths Gustafsson och till sekreterare utsågs Lars Nehls. Föreningen redovisar en vinst på 2.904 kr efter skatt, för räkenskapsåret 2014, vilken fördes över till ny räkning. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Hela årsredovisningen finns tillgänglig för medlemmar under fliken Medlemsinfo. Hans Djurfeldt omvaldes som ordförande och även Erik Ringström, Maths Gustafsson och Carina Björn omvaldes i styrelsen. Inga nyval denna gång.

Maths Gustafsson informerade följande om projektets status:

Ansökan har skickats in till Jordbruksverket under mars 2015.

Föreningen har även tecknat ett avtal med byNet gällande hjälp med ansökan och övriga frågor, tex vad gäller vid fornlämningar mm.

Projektet stannade upp i slutet av februari när rykte spreds om att Telia skulle gå in i vårt område och erbjuda fiber till våra medlemmar. När det var faktum att Telia skulle gå in i vårt område författade styrelsen ett brev till Kommunen och frågade varför inte vi erhållit någon information och vem som skall stå våra nedlagda kostnader. Vi har haft ett antal möten med både Telia och Kommunen om den uppkomna situationen, vilket nu har resulterat i att vi har fått nya gränser mot Norra Orust och även mot Mitt Orust, samt att Telia har lovat att inte gå in i vårt område ytterligare. Föreningen skall skicka ett avtal till Telia för underskrift nu när gränserna är klara. De ny gränserna är för Kleva Orust fiber är nu:  Timmerhult (norr om Björvattnet) = gräns mot Mitt Orust söderut, samt Norra Orust norrut. Paradiset ner mot väg 160 tillhör numera MittOrust fiber, Lövås tillhör nu Norra Orust fiber. Den del av Lövås som ligger inom kartan för tätbebyggt område och Nöteviken tillhör numera Telia. Det skall också tilläggas att Jordbruksverket 1 april 2015 kom med nya regler gällande tätbebyggt område vilket innebär att fiberföreningar inte får något EU-stöd för fastigheter som ligger i ett område som klassas som tätbebyggt.

Vi kommer nu att fortsätta arbetet med att uppdatera  vår ansökan  och väntar besked om tilldelning av EU-stöd under oktober månad. Budgeten för projektet är intakt. Nu när gränsdragningen är klar kommer arbetet med att sluta markavtal kunna påbörjas.

Tidplanen har i och med Telias intågande förskjutits framåt. Vårt mål förra året var att komma igång med förläggningen av fiber i augusti 2015, men nu kommer vi nog inte igång för mars nästa år. Medlemmarna uppmanade styrelsen att titta vidare på möjligheten att starta projektet tidigare, dvs redan i höst. Vilka fördelar och nackdelar som finns med det, samt hur betalplanen isåfall skulle påverka den enskilde medlemmen.

Föreningen kommer i o m den nya gränsdragningen förlora ett antal medlemmar, som kommer flyttas över till Norra Orust Fiber. (Som enskild medlem behöver man inte göra något. Vi kommer höra av oss till berörda fastighetsägare.) Det totala antalet fastigheter i vårt område minskar givetvis också. I EU:s poängsättningssystem vägs hur många medlemmar föreningen har i förhållande till hur många möjliga fastigheter som finns i området. Ju högre anslutningsgrad, ju mer poäng, ju större möjlighet att föreningen blir beviljad stöd. Så det är fortfarande mycket viktigt att vi får in fler medlemmar. Prata med vänner och grannar i vårt område så de går med i föreningen. Och har du inte skrivit fastighetsavtal ännu – då är det hög tid. Avtalet är beviset för att din fastighet är berättigad till EU-stöd. I slutet av sommaren stängs ansökningsfönstret till EU-stöd.

Vi kommer lägga ut ny karta på hemsidan så snart vi fått materialet från kommunen.

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet och ser fram emot att fortsätta arbetet med att förverkliga våra planer.