månadsarkiv: augusti 2015

Rapport från markägarmötet den 16/8

Det var ca 40 markägare som kom till dagens markägarmöte i Stenshults föreningslokal, vilket vi är glada och tacksamma för. Maths Gustafsson, projektledare och styrelseledamot, höll i mötet.  Maths informerade om projektets bakgrund, nyttan med fiber och hur det är tänkt att projektet skall genomföras. Avtalsförslaget gicks igenom punkt för punkt. Avtalsutkastet kommer läggas ut här inom kort. Syftet med mötet var att skapa en diskussion med markägare och lyssna in åsikter. Robert Larsson, från LRF, var med på mötet och hade många bra synpunkter på vad som är viktigt att tänka på och dra lärdom av. Det var ett mycket bra och positivt möte, med många kloka och relevanta frågor. Vi upplevde att alla vill ha fiber till vårt område och är angelägna om att hitta lösningar som är bra för alla parter. 

Nästa steg blir att föreningen ser till att få fram kartor som visar hur tanken är att ledningarna skall dras. Så fort de finns kommer vi att kalla till nya möten, områdesvis,  där föreningen och markägarna tillsammans sätter sig ner och går igenom planerad fiberdragning och ser om förslaget är godtagbart eller om det kanske finns en annan, bättre lösning. Markägaren är ju den som känner sitt område bäst. Tanken är även att kunna skriva avtal med markägarna på dessa möten. Vi hoppas kunna få in projektkartor under september månad.

Sprid gärna denna info till markägare du känner i vårt område. Vi har ingen översikt över vilka markägarna är och kan därför inte göra direktutskick.

Vi tackar för ett jättebra möte, och hoppas på vidare positivt samarbete.

Styrelsen