månadsarkiv: september 2015

Nyheter från Kleva Orust Fiber

Vi har nu passerat 450 medlemmar. Det motsvarar ca 65 % av alla åretruntboende i vårt område, vilket är fantastiskt!

Vi vet nu att EU-bidragsansökan till Jordbruksverket stängs den 30 september, och beslut om tilldelning tas under oktober-november. Vi hoppas och tror att vi får tilldelning i första omgången. Ju fler vi är, desto lägre kostnad per fastighet. Så kom ihåg, prata med dina grannar om de inte ännu är med.

Har du fortfarande inte skickat in ditt fastighetsavtal är det hög tid nu. Fastighetsavtalet är beviset för att din fastighet är bidragsberättigad. Bidraget motsvarar 40 % av totala kostnaden, så det är en väsentlig del!!

Styrelsen deltog på Länsstyrelsens bredbandskonferens i Göteborg 13 september. Där fick vi mycket information och träffade andra föreningar. Det pågår ett mycket stort arbete i regionen och i hela Sverige med att förse landsbygden med bra bredbandskapacitet. Vi förstod också att vi bor i en kommun som engagerar sig och driver fiberfrågan framåt.

Vi har påbörjat detektivarbetet med att lokalisera och kontakta alla markägare för avtalsskrivning. Vi kommer ha ett andra möte med dem i oktober. Där kommer vi bla diskutera markavtal och dragningen av fibern, med den första projekteringskartan som underlag.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kleva Orust Fiber