månadsarkiv: oktober 2015

Till alla markägare i Kleva Orusts område.

Efter en lång väntan har vi fått information om att Jordbruksverket kommer att ta beslut om tilldelning av stödpengar i jan-feb 2016. Får vi, som Kleva Orust Fiber, ett ja – så kan vi dra igång omedelbart.

Detta innebär att det är dags att börja med planeringen av det faktiska arbetet med fiberpro- jektet. En första projektering har utförts av byNet, som har granskat vårt område och ritat in på en karta hur alla fiberledningar kan dras.

Det är fint med en karta, men verkligheten brukar oftast vara lite krångligare. Därför behöver vi koppla in er. Ni vet hur verkligheten ser ut, ni kan er mark och omgivning och kan bedöma om förprojekteringen är rimlig.

Vi behöver alltså er hjälp!

Finns det tex fornlämningar, känsliga vattendrag/växtlighet eller andra begränsningar på er mark som bör tas hänsyn till i projekteringen? Styrelsen avser att träffa er markägare för att granska projekteringskartan, samla in synpunkter och anpassa projekteringen utefter verk-ligheten, samt skriva avtal. På detta vis får vi till en projektering som är bra från början och undviker krångliga överraskningar när grävaren väl är framme.

Vi vill bjuda in dig som är markägare i vårt område till ett möte:

Söndag den 25 oktober, kl 18:00 i Stenshults föreningslokal.

Agenda:

•   Genomgång av det uppdaterade markavtalet, som blev överenskommet på        förra markägarmötet 2015-08-16.
•   Kartor
•   Signering av markavtal

Hör gärna av dig om du tänker komma på mötet, du kan antingen mejla info@klevaorustfiber.se eller ringa till sekreterare Lars Nehls, 070-480 18 55. Eventuella frågor besvaras av projektledare Maths Gustafsson, 072-7000836. Fika finns att köpa.

PS! Vi har haft ett detektivarbete med att lokalisera alla markägare utifrån de listor vi fått av kommunen. Vi har gjort ett brevutskick under v 41 till alla markägare vi har lyckats identifiera. Tipsa gärna personer ni vet om att vi missat.