månadsarkiv: november 2015

Projektuppdatering från Kleva Orust Fiber

Den 25/10 hade föreningen sitt andra markägarmöte. Alla markägare i Kleva Orust Fibers område var kallade och många kom. Vi hade med alla kartor från förprojekteringen där markägarna fick titta på hur planeringen ser ut i dagsläget. Vi gick även igenom avtalet och de ändringar som framkom på första markägarmötet och innehållet i avtalet är nu godkänt. Avtalet skall kompletteras med en karta som fastställs när projekteringen är klar.

Senaste info från Jordbruksverket är att beslut om EU-stöd är försenat igen, och kommer tidigast i slutet av februari 2016.

Styrelsen är nu redo att starta projektet. Vi har ställt en del frågor till Länsstyrelsen som vi väntar svar på. När vi fått svar på dessa frågor återkommer vi med mer information.

Hälsningar
Styrelsen