månadsarkiv: januari 2016

Ny projektinformation med viktiga datum!

Projektgruppen har idag haft möte med Peter Sonnius från byNet/IP-Only. Nu sätts projektet igång och det är mycket som skall göras innan grävningen kan börja!

Först och främst skall alla avtal skrivas om till IP-Only-avtal, enligt stämmobeslut. Under v 6 kommer ett gemensamt brev från IP-Only och Kleva Orust Fiber skickas ut till alla i Kleva Orusts område, med information och avtalsunderlag.

Brevet kommer följas upp med ett Öppet hus i Kajutan på Henåns Bibliotek, söndagen den 6/3 kl 13-18, där representanter från byNet/IP-Only och Kleva Orust Fiber kommer finnas. (Vi kan inte vara i Stenshult denna gång pga att det saknas internetuppkoppling där). Syftet är att ge medlemmar möjlighet att skriva om avtal och ställa frågor.

Den 31/3 är sista dagen för tecknande av avtal för att ta del av erbjudandet som beslutades på extrastämman. Det är viktigt att vi får in de sista medlemmarna så att vi får ihop de 510 anslutningar som krävs för att uppfylla Kleva Orusts del i avtalet. Värva vänner och grannar i vårt område, så vi inte tappar projekttid. Det går fortfarande bra att registrera sig på Kleva Orusts hemsida.

Den 20/3 kommer vi ha ett Öppet Hus för markägare i Kajutan på Henåns Bibliotek kl 15-18. Kallelse kommer skickas ut till alla markägare inom de närmsta veckorna.

Fullsatt på Extrastämman i Stenshult 2016-01-17

Över 200 personer kom till extrastämman på Stenshult och många hade lämnat fullmakt.

Styrelseledamot Maths Gustafsson presenterade styrelsens förslag att anta byNet/IP-Onlys offert på övertag av föreningens medlemmar. Det kom upp många bra frågor. Stämman röstade med överväldigande majoritet Ja till beslutet att anta byNets erbjudande samt att överlåtna fastighetsavtal skall tecknas om med byNet.

Styrelsen kommer nu ta kontakt med byNet för att besluta hur vi går vidare.

Det som är viktigt nu är att vi får in de sista medlemmarna som behövs. Kravet från byNet är att vi blir 510 st, och nu är vi ca 450. Så nu är det viktigt att vi alla pratar med vänner och grannar i vårt område för att snarast få in de sista medlemmarna.

Vi kommer löpande uppdatera hemsidan och Facebook, så snart vi vet mer.

Ett stort tack till alla medlemmar för ett bra möte!

Styrelsen

Extra föreningsstämma i Kleva Orust Fiber Ekonomisk Förening

Söndag den 17:e januari 2016 i Stenshults Föreningslokal, kl 18:00-20:00.

Målet för styrelsens arbete är att på snabbaste och billigaste sätt bygga ett fibernät inom Kleva Orust. Uppslutningen inom vårt område har varit bra och i dagsläget har föreningen ca 450 medlemmar. Projektet har dock varit svårarbetat för styrelsen eftersom Länsstyrelsen/Jordbruksverket ständigt har förändrat förutsättningarna under resans gång.

Som vi vet nu har Jordbruksverket påbörjat hanteringen av alla ansökningar. Men vi vet fortfarande inget om när utbetalning kommer ske. I och med denna osäkerhet och brist på tidsplan från Jordbruksverket har styrelsen tittat på olika möjligheter att få fiber till Kleva Orust så snart som möjligt. I och med detta har styrelsen beslutat om extrastämma den 17 januari.

Alla medlemmar kommer att få en kallelse till extrastämman via e-post. 

Styrelsen
Kleva Orust Fiber