månadsarkiv: april 2016

Kartmöten och avtalsskrivning med markägarna är i full gång

Nu har styrelsen varit på utbildning i byNets kartprogram och vi kan därmed gå igenom kartorna online med våra markägare. Vi kommer kontakta alla berörda markägare allt eftersom för kartsamråd. Vi tittar tillsammans med dig som markägare på den förprojekterade dragningen  som byNet gjort, och går igenom den noggrant. Eftersom markägaren bäst känner sin mark ändrar vi kartan utifrån där det är bäst att dra fibern. Känsliga områden, dräneringar, kablar, brunnar mm märks ut. När vi är överens om dragningen skrivs avtal och om man vill får markägaren en skärmutskrift på överenskommen dragning. Efter projektet får markägaren en definitiv karta på var fiberkabeln ligger.

Markavtalet kan laddas ner här - Markavtal-Orust-Kleva.

Länk till fiberkartan - http://fiberkartan.se/2999

Vi kommer uppdatera kartfilen allt eftersom ändringar görs. För dig som inte kunde vara med på markägarmötet den 10 april finns byNets presentation här – Markägarmöte Orust 10 april.

Mvh
Styrelsen

Rapport från markägarmötet i Kajutan den 10/4

Det var ca 40 markägare som kom till dagens markägarmöte i Kajutan i Henån, vilket vi är glada och tacksamma för. Sven-Arne Thorstensson samt Patrik från byNet och Maths Gustafsson, projektledare och styrelseledamot i Kleva Orust Fiber, höll i mötet.  
Sven-Arne informerade om hur projektet kommer genomföras och hur grävningen kommer gå till. Maths gick igenom avtalet punkt för punkt. Avslutningsvis visades projektkartan som skall ses som ett utkast. Sven-Arne betonade vikten av att dragningen av fiber sker i samråd med markägaren. Målen för alla parter är att grävning skall ske där det fungerar bäst och gör så liten åverkan som möjligt. Det var tydlig och bra information och markägarna hade inga synpunkter på avtalet.

Avtalet går att ladda ner här - Markavtal-Orust-Kleva.

Så fort vi fått senaste uppdatering av kartfilen från byNet kommer vi lägga ut den här på hemsidan. Nästa steg blir att så snart som möjligt komma igång med att samlas i mindre markägargrupper och gå igenom kartan berörda markägare. Vi kommer tillsammans titta på kartan digitalt och göra eventuella önskningar om ändringar online. Det går bra att få med sig en digital bild av överenskommelsen.  Senaste kartfil hämtas alltid från hemsidan. Den kommer uppdateras kontinuerligt här på hemsidan.

Vi tackar för ett jättebra möte, och ser fram emot ett positivt samarbete.

Styrelsen

Antalet fastighetsanslutningar är i mål! Samt info om markägarmöte.

Vi är glada att meddela att vi klarat att få in de 510 fastighetsanslutningar som är kravet för att projektet skall starta upp. IP Only har beslutat att förlänga ansökningstiden april ut.

Vi vill också påminna om markägarmötet i Kulturhuset Kajutan, Henån söndag den 10 april, kl 15-18. Alla markägare i vårt område har fått en kallelse till detta möte.

Viktig att du som markägare förbereder dig inför mötet genom att:

  • Fundera på om ni har ett känsligt område där ni inte vill att vi gräver eller fäller träd.
  • Läs igenom avtalet, se bifogat fil. Markupplåtelse avtal 2016-03-31

Nytt i detta avtal är att ersättning utgår, enligt gällande praxis, med 5 kr/löpmeter (i bif avtal står 4,50 kr, men det är 5 kr som gäller. Kommer vara korrigerat på det riktiga markavtalet).

Agenda inför mötet:

  • Genomgång av markavtal
  • Granskning av kartor
  • Signering av markavtal

Representanter för byNet/IP Only kommer finnas på mötet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen