månadsarkiv: september 2016

Nu börjar vi bygga i ditt område!

Under vecka 39 kommer detta brev hem i brevlådan från IP Only, till alla som anslutit sig till fiber:

Här kommer mer information om fiberutbyggnaden och vad som händer härnäst. Hela utbyggnaden beräknas ta mellan 10-12 månader. I första etappen går vi från området runt Slussen och söderut mot Syltenäs. 

Faser i fiberutbyggnad

 -  Detaljprojektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal. Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet.
Detta arbete är så gott som klart för etapp ett och fortsätter i resterande etapper.

-          Utbyggnad av områdesnätet. I denna fas bygger vi ut nätet i din ”tätort” samt installerar fiberskåp.

-          Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör Ottsjö Entreprenad kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av deras grävmaskiner, bilar och personal i området. Tänk gärna på att inte parkera bilar så det försvårar framkomligheten/grävningen. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta.

-          Grävning och installation hos kund. Vi slutför installationen av fiber genom grävning på din tomt samt installation i din fastighet. Ottsjö Entreprenad kommer att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag och inom en halvmeter från där fibern ansluts till huset. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören. Angående befintliga kablar/sommarvattenledningar/gräsklippartrådar osv på tomtmark, ber vi dig om hjälp att informera entreprenören om var dessa finns.

Tomtgrävningen görs i regel till den husvägg som är närmast avlämningspunkten i områdesnätet. Vill du gå in på någon annan sida av huset går det bra att gräva själv. I det fallet ska du följa bifogad-instruktion samt informera Ottsjö Entreprenad på patrik@ottsjoentreprenad.se. Du kan hämta slang och varningsnät hos Maths Gustafsson, Hällebol 760, Henån. maths.gustavsson@midroc.se

-          Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?

Vid frågor angående områdesbyggnation, tomtprojektering eller installation, kontakta Ottsjö Entreprenad på patrik@ottsjoentreprenad.se. För övriga frågor, ta kontakt med vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.

Håll dig uppdaterad på aktuella händelser på här på klevaorustfiber.se eller Facebook Klevaorustfiber

Vänliga hälsningar,
byNet – en del av IP-Only
vastragotaland.ip-only.se

Länk till fiberkartan
Markavtal-Orust-Kleva

Projektinformation 2016-09-16

Idag har projektgruppen haft startmöte och träffat entreprenören Ottsjö Entreprenad från Munkedal. Med på mötet var även Arne Mörck, projektledare från byNet.

Ottsjö Entreprenad kommer inom  kort dyka upp med ett antal maskiner och bilar i vårt område. Arbetet startar i månadsskiftet september-oktober. Projektet kommer, i etapp 1, starta vid nodhuset i Slussen och gå söderut mot Syltenäs. Planen är att de första fastigheterna skall få fiber innan året är slut. Projektet skall vara slutfört under 2017.

ByNet kommer göra ett brevutskick till alla anmälda fastighetsägare inom några  veckor. I brevet kommer framgå vad som kommer hända under projektets gång. Framförallt hur det går till vid grävning och installation på egen tomt. Entreprenören kommer kontakta alla fastighetsägare i takt med att de går förbi fastigheterna.

Kleva Orust Fibers  hemsida kommer vara den primära informationskanalen under projektets gång. Vi finns även på Facebook: Klevaorustfiber

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Kleva Orust Fiber ek förening

Projektinformation

Projektgruppen har haft möte 16909 med byNet. Nu startar projektet!

Utstakning av område 1 (Slussen – Syltenäs) kommer att ske under oktober månad. Berörda markägare kommer att kontaktas av entreprenören.

Vi håller hemsidan och Facebook uppdaterade med projektinfo löpande.

Mvh

Styrelsen
Kleva Orust Fiber ek för