månadsarkiv: december 2016

Projketinformation Kleva Orust Fiber 161222

Arbetet med fibergrävning i etapp 1 från Slussen mot Syltenäs går enligt plan. Driftsättning av de första fastigheterna kommer starta i slutet av januari. Tanken är att etappen skall vara klar i början av april om allt går som det skall. Därefter går arbetet vidare med övriga etapper.

Vi vill påminna alla fastighetsägare, vägföreningar och väghållare om några viktiga saker för att underlätta arbetet och minimera risken för skador och olyckor.

  •  Som fastighetsägare måste du tänka på att märka ut på din tomt var interna kablar till tex robotgräsklippare,  vattenledningar, dagvattenrör, dräneringsslangar och dyl ligger.
  • Det är också viktigt att plocka undan saker som står i vägen på tomten som trädgårdsmöbler, gräsklippare mm  så att entreprenören kommer fram och kan utföra sitt arbete och att inget riskeras att skadas.
  • Tänk till var fibern skall gå in i huset och märk ut. Tänk även  på att det skall vara undanplockat på insidan av huset så att fiberinstallatören kan arbeta fritt inne.
  • Det är också viktigt att vägföreningar och enskilda väghållare märker ut vägtrummor o dyl för att undvika skador.

Vi vill också återigen förtydliga vad som gäller angående återställning av mark. Återställning sker med ”befintliga massor”, vilket innebär att är vägen byggd av grus så blir det återställning med grus. Är vägen byggd av lera och pinnmo kan man alltså inte förvänta sig att det blir uppgrusat av entreprenören. Det är också ofta lämpligt att vänta ett tag tills vägen har satt sig, innan nytt grus läggs på där arbete skett på vägen. Lägger man på grus direkt tenderar det att försvinna med ner när vägen sätter sig.

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen Kleva Orust Fiber