månadsarkiv: juni 2017

Projektuppdatering 2017-06-30

Etapp 1 är nu i princip klar. Den sista svetsningen görs i dagarna. Etapp 2 är igång. Arbetet börjar vid noden i Slussen vidare över Ström mot Höggeröd.

Preliminär tidsplan för etapp 2 och 3 från byNet:
Etapp 2: juli – nov. Grävningen gör ett uppehåll under v 28-31.
Etapp 3: nov – feb 2018

170630_Översiktskarta

OBS! Detta är en mycket preliminär tidsplan, beroende på väder och markförhållanden. Även områdesindelningen kan komma att ändras.

Mvh önskar projektgruppen