Frågor & svar

En liten sammanställning av vanliga frågor och svar.

Varför fastighetsavtal?

EU-bidrag betalas bara ut för fastigheter som föreningen har ett påskrivet fastighetsavtal med. Avtalet är kontraktet mellan föreningen och fastighetsägaren, och beviset för att föreningen verkligen har medlemmar.

Vi vet att EU-pengarna kommer betalas ut under omgångar de närmaste åren. Första omgången blir någon gång i sommar och då vill vi i Kleva Orust absolut vara med. Vår plats i kön baseras på hur bra ansökan är.

Vad innebär en bra ansökan? Ansökan rankas enligt ett visst poängsystem där det tyngsta kriteriet är hur många fastigheter som är medlemmar i förhållande till totala antalet fastigheter inom vårt område. Både fritidshus och åretruntboende fastigheter är bidragsberättigade.

Därför är det mycket viktigt att vi kan visa upp de påskrivna avtalen i vår ansökan. De är bara de som räknas.

Varför fiber?

Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige och de mobila lösningarna når inte ut till landsbygden. Stabiliteten och räckvidden för mobila bredbandslösningar är otillfredsställande. Där det idag inte finns täckning för vanlig mobiltelefoni är sannolikheten mycket låg att moderna mobila bredbandslösningar kommer att finnas inom de närmaste 10 åren.

Fibernät grävs ner i marken och är okänsliga för åskväder. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom att man i fiberföreningen lägger kanalisation (fiberkablar inuti rör), skapas möjlighet att förnya och expandera fiberkabeln. Detta gör fibernätet väldigt driftsäkert och ger möjlighet att möta alla framtida behov.

Fiberns kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera via fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera i 1 Gbit per sekund (=1000 Mbit/s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

Jämfört med den vanligaste tekniken, ADSL, som har en maxhastighet på 60 Mbit/s (om man bor strax intill telestationen). I vårt område finns det fastigheter som inte kan få mer än 2 Mbit/s på grund av för dåliga kopparledningar, vanligast är 8-32 Mbit/s.

Utvecklingen på den tekniska sidan går raskt framåt och kapaciteten ökar ständigt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för bredbandstjänster.

Möjlighet att göra läxor,  att arbeta/driva företag och studera på distans, att spela spel online utan avbrott och med liten tidsfördröjning (sk. lag) , att ha videosamtal med kompisar och att ladda ner filer och program med hög hastighet. Detta är sådant som barn och ungdomar tar för givet idag, men som haltar i vårt område.

Det marksända TV-nätet släcks ner
Se Post- och Telestyrelsens hemsida: http://www.pts.se/700MHz. Där står bla följande:

Regeringen har beslutat att frekvensbandet 694-790 MHz (700 MHz-bandet) som i dag används för marksänd tv efter den 31 mars 2017 ska vara tillgängligt för annan användning. PTS har fått två uppdrag.

Ett som handlar om att utreda den framtida användningen i bandet med beaktande av de it-politiska målen. Här ska PTS bland annat undersöka hur 700 MHz-bandet kan utnyttjas för att öka täckningen samt öka robustheten i särskilt sårbara områden.

Det andra uppdraget handlar om att planera frekvensutrymme för marksänd tv efter 31 mars 2017 inklusive koordinering gentemot grannländerna.

Vad kommer det att kosta?

Det beror på hur många som ansluter sig. Ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden per anslutning. Om man tittar på andra föreningar som gjort färdigt sina projekteringar, eller till och med redan avslutat projekten, så har den totala kostnaden per fastighet landat på mellan 10 000 och 20 000 kr. Det kan låta som mycket pengar, men om man betänker vad man kan spara genom ett kollektivt avtal med bredband, telefoni och TV, så har man snart sparat in kostnaden. Se en enkel kalkyl här: Kalkyl

Glöm inte att kalkylen jämför päron med lite lätt skämda äpplen, kvaliteten på tjänsterna blir så otroligt mycket högre med fiberanslutning.

Kommer en fiberanslutning att påverka värdet på min fastighet?

Vi har fått ett glädjande besked från Orust Sparbank rörande finansiering av fiberanslutning!

De är positiva till att lämna ett blancolån (lån utan säkerhet) för anslutningsavgiften efter sedvanlig kreditprövning.

De erbjuder en förmånlig ränta, rörlig bolåneränta plus 0,75%.

Banken lämnar detta förmånliga lån eftersom de ser värdeökningen i din fastighet som mycket större än anslutningsavgiften.

Med en amortering på 500:- per månad resulterar det i att man betalt hela sin fiberanslutning på drygt 3 år, vid ett lån på 20.000:-.

Sedan är banken helt öppen för att göra individuella lösningar som till exempel att inkludera anslutningslånet i övriga bolån hos banken.

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL / mobila bredband fungerar så bra?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till högupplöst TV och fast telefoni som är okänsliga för atmosfäriska störningar.

Mobilt bredband kommer bara att vara ett komplement till fiber. Kapaciteten i mobilmasterna delas mellan alla som använder dem. För att få ”tillräckligt” bra kapacitet behövs en mast varje kilometer och minst var tredje mast behöver vara ”fibrerad” för att klara av behovet.

Kommer jag att kunna ansluta mig senare?

Ja, möjlighet kommer att finnas att ansluta sig senare men till en avsevärt högre kostnad.

Länsstyrelsens bidrag på 50% till kanalisationen (40-45% av totalkostnaden för en anslutning), momsbefrielse samt slang och fiberkabel från tomtgräns in till din fastighet är inte möjliga att få vid en senare anslutning.

Enkelt uttryckt: du får vid en senare anslutning betala den totala kostnaden för föreningen att ansluta din fastighet.

Det här låter bra. Hur gör jag för att bli medlem?

Ansök om att bli medlem i föreningen. Se vår medlemssida. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande.

”Det är ingen idé för mig, mitt hus ligger så långt ut i markerna att jag aldrig kommer att få någon fiber!”

Går du med och man beslutar om start, så är du garanterad att få en anslutning. Och återigen, det blir väldigt dyrt att ansluta sig senare om huset ligger avsides. När vi bygger nätet kommer alla solidariskt att få betala samma anslutningsavgift.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.

Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Det är antalet medlemmar föreningen söker EU-stöd på. Ju fler medlemmar – ju mer EU-pengar – ju lägre kostnad per fastighet. Ansökan sker våren 2015, så det är jätteviktigt att man anmäler sig nu!  Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Ordlista

Fiber                                  En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor hastighet, kapacitet och störningsfri överföring.
Nod Föreningens central/knutpunkt i fibernätet. I noden kopplas nätet samman med stamnät till omvärlden.
Kopplingsskåp Förgreningspunkt till en grupp fastigheter i nätet.
Anslutningsbox Monteras utvändigt på huset för anslutning av fibern.
Mediaomvandlare Monteras invändigt i huset. Omvandlar informationen från ljus till elektricitet och vice versa.
Smartbox Innehåller en trådlös router för datorerna och har utgångar för telefoner och TV-apparater.
Systemleverantör Tjänsteföretaget som utformar och hjälper till med byggnationen av fibernätet.
Kommunikationsoperatör                      Förser noder och fastigheter med utrustning för kommunikationen.
Tjänsteleverantör Levererar bredband, telefoni och TV-kanaler i nätet. Samma företag kan vara kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

 

Antal medlemmar: 478 (52.13% av fastigheterna i vårt område)