Projektuppdatering 2017-05-15

Grävningen i etapp 1 är klar inom 2-3 veckor. I månadsskiftet maj/juni kommer ytterligare ca 75 fastigheter fram till Hällebol kopplas på. Resterade fastihgeter i etapp 1 beräknas ha fiber inkopplad i månadsskiftet juni/juli. Därefter påbörjas arbetet i etapp 2, med start vid nodhuset i Slussen mot Ström. Vidare mot Övre Ström mot Höggeröd. Sträckan Slussens kiosk till Waldorff-skolan kommer påbörjas först efter sommaren för att orsaka så liten störning som möjligt i trafiken.

Projektet har fått en ny projektledare från byNet som heter Inge Josefsson. Han har börjat jobba lite i projektet redan nu men går in mer i juni månad. Innan semestern skall projektgruppen ha nästa möte. Då skall en uppdaterad projektplan för resten av projektet presenteras.

Länk till fiberkartan

Med vänlig hälsning
Styrelsen