Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är markerat på kartan nedan. De gröna prickarna på kartan representerar de fastigheter som gått med som medlemmar i föreningen. Observera att de ”gränser” som är inritade på kartan bara är ett förslag från kommunen. Det är viktigare att bli medlem i ”någon” fiberförening än att bli medlem i ”rätt” fiberförening. Gränserna kommer att förändras utifrån var det blir billigast när det är dags för projektering. De brandgula områdena är våra ambassadörsområden. Se på sidan Ambassadörer vem som är vår ambassadör i respektive område. Klicka här för att se en lista på anslutna fastigheter.