Rörinspektion i Stockholm

I husets rörstammar kan nästan vad som helst röra sig. Det är sällan ett ställe man granskar så noga men ibland kan det vara välbehövligt att titta där.

Hur går en rörinspektion till?

När man ska göra en rörinspektion i Stockholm eller på något annat ställe går man allt som oftast ner med en speciell kamera i rören. Kameran kopplas i sin tur till en skärm som befinner sig ovanför rören. På skärmen kan man sedan se precis det kameran filmar nere i rören i realtid. Man kan till exempel se vad det är som orsakar ett stopp om ett sådant finns. Med dagens teknik kan man också spruta vatten samtidigt som man filmar och då se om stoppet försvinner, eller om det sätter sig fast längre bort i rören. Man kan också se eventuella avlagringar, sprickor, skarvar som inte är som de ska. Även rost syns tydligt med en kamera. Det betyder att man redan i förtid kan se rör som är i risk för att gå sönder. Om ett rör är riktigt illa däran får man veta det och det kan sedan bytas ut. Ofta får man allt filmat material för att sedan kunna visa upp det om något skulle hända. I de allra flesta fall kan rörinspektion Stockholm också ge förslag och offerter på åtgärder som rören är i behov av.

Vilken utrustning använder man sig av?

Under en rörinspektion kan man använda sig av lite olika saker. Om rören är smala kan ofta en fiberoptisk kamera vara det bästa valet. Den är flexibel och går ner även om rören kröks. Om det gäller huvudledningar eller golvledningar använder man ofta en så kallad huvudledskamera och om det finns risk att rören eller något i dem kommer att explodera finns också explosionssäkra kameror som kan filma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *