Stamspolning i Stockholm

Det spelar ingen roll om man bor i en hyresrätt, bostadsrätt, villa, herrgård eller slott, förr eller senare blir det stopp någonstans i avloppsrören. Ingen kommer undan att börja leta efter telefonnummer till olika företag som utför stamspolning. Det är inte alltid som stoppet i avloppet inträffar på dagtid, det är kanske snarare tvärtom att när det händer är det på kvällstid eller helgdagar. Då gäller det att hitta ett företag som har jourtjänst och som kan komma och hjälpa till med problemet akut. Vill man undvika att hamna i en akut situation finns det vissa saker man kan göra i förebyggande syfte.

Kan man göra stamspolning i lägenhet?

De som bor i någon form av hus har i regel bättre kunskap om avloppsstammarna och skicket på dessa än de som bor i lägenhet. Om man bor i en hyresrätt är det fastighetsägaren som har ansvaret för stopp som inträffar bortanför badrums- och köksavlopp. Vattenlås och golvbrunnar i lägenheten är det hyresgästen som ansvarar för. Men ibland hjälper det inte hur noga och regelbundet man som lägenhetsinnehavare än sköter avloppsrensningen, det kan klegga ihop längre ut i avloppsstammarna. Ett tecken på att det är dags att göra fastighetsägaren uppmärksam på att det är dags för stamspolning i lägenhet är när det börjar lukta från avloppen, fast du städar och rensar vattenlåsen, och vattnet inte rinner undan i avloppen.

Vatten som rinner undan efter en stamspolning i lägenhet

Ju tidigare du gör fastighetsskötaren uppmärksam på problemet desto fortare och smärtfriare kan det åtgärdas. Avloppsstammar som inte hålls efter kan i värsta fall resultera i att hela avloppssystemet och stammarna måste bytas ut, en renovering som är kostsam för fastighetsägaren och minst sagt besvärlig för de boende. Vid en sådan totalrenovering är det i princip omöjligt att bo i sin bostad.

Kostnad vid stamspolning

Om du hör till dem som bor i radhus, villa eller liknande, kan det vara bra att känna till att en stamspolning kan göras i förebyggande syfte och behöver inte vara så kostsamt. I alla fall inte om du jämför med kostnaden av att byta ut samtliga avloppsstammar. Genom att anlita ett företag för att kontrollera statusen på husets avloppsstammar kan du få en uppfattning om det är någon del som är i sämre skick än de andra och som behöver bytas ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *