Vid anlitande av en kontrollansvarig – Att tänka på!

När du ska bygga, riva eller göra marklov behövs en kontrollansvarig som har huvudansvaret för hela byggnadsprocessen. Dessutom kan du behöva en ansvarig när du till exempel behöver göra förändringar i byggnadens bärande delar i samband med en renovering. Du kan anlita någon kontrollansvarig i Stockholm eller lokalt om du hellre vill göra det. Något som kan vara bra att veta är att du inte behöver ha en kontrollansvarig för åtgärder som inte kräver en bygganmälan eller ett bygglov.

Att tänka på

Inför att välja en kontrollansvarig finns det några saker som du behöver tänka på, som gör att ditt bygge kommer kännas tryggare och mer säkert.

Certifierad

För att vara kontrollansvarig krävs det att den ansvarige är certifierad för uppgiften. Ett certifikat innebär att personen har kunskaper om plan- och bygglagarna, samt de förordningar som gäller inom branschen. Detta samtidigt som den ansvarige kan byggnadsbranschen, vilket gör att kontrollen blir effektiviserad och projektet genomförs som det ska.

Tidigt i processen

Ju tidigare den kontrollansvarige kommer in i processen, desto bättre är det. Det kommer underlätta viktiga val redan på idé- och projekteringsstadiet, som i sin tur kommer har stor betydelse när det görs kontroller vart efter.

Kommunicera

Något som är mycket viktigt är att ha en rak kommunikation med den som är kontrollansvarig i Stockholm eller vem du nu har valt lokalt och då redan från allra första början. Kan du och den ansvarige prata med varandra, gör att samarbetet kommer bli så mycket smidigare och enklare. Därför bör ni tillsammans lägga upp en kontrollplan som gör att samarbetet kommer flyta och att det blir lättare att kunna följa och kontrollera hela processen för er. Det gör att allting blir mer effektivt och misstag kan undvikas på ett bra sätt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *