Viktig överlåtelsebesiktning i Stockholm

Funderar du på att genomföra en överlåtelsebesiktning i Stockholm? Det finns många fördelar med att genomföra en överlåtelsebesiktning när du ska sälja din bostad i Stockholm. Självklart vill du som ska sälja din bostad vara fullkomligt uppriktig gällande kvalitén på din bostad till din köpare. Det är aldrig schysst att mörka problem eller brister i bostaden till köpare som är helt omedvetna om problemen. Faktum är att det finns en risk för konflikter mellan säljare och köpare om problem upptäcks i efterhand och ingen besiktning genomförts.

Varför en överlåtelsebesiktning är nödvändig

En överlåtelsebesiktning i Stockholm kan genomföras i bostaden du ska flytta till eller från. Innebörden av en överlåtelsebesiktning är precis som det låter, en besiktning av bostaden som genomförs vid överlåtelsen från säljaren till köparen. Genom att genomföra en ledande överlåtelsebesiktning stockholm kan du alltså säkerställa att du lämnar över din bostad i bästa möjliga skick till dina nya köpare. Ibland kan det finnas dolda fel som inte syns från utsidan som kan upptäckas efter flera år. Som köpare är det därför en fördel att huset besiktigas vid köp av en bostad. På så sätt kan brister upptäckas i god tid och därmed eventuellt stoppas innan de orsakar värre skador som kan bli dyrare att åtgärda.

Hur genomförs en överlåtelsebesiktning Stockholm?

En överlåtelsebesiktning i Stockholm genomförs av en professionell firma som har den kunskap och utbildning som krävs för yrket. Firman ser över alla handlingar som är kopplade till bostaden som ska besiktas. De ser även över eventuell information gällande fastighetens skick som säljaren bidragit med. Med hänsyn till all information genomförs sedan en byggnadsteknisk undersökning av alla invändiga och utvändiga utrymmen i bostaden. Efter detta kan en eventuell riskanalys genomföras med syftet att hitta eventuella fel som ännu inte upptäckts under besiktningen. All information noteras och du som beställt besiktningen kan få förslag på fortsatta tekniska bedömningar. På så sätt får du en uppfattning om hela bostadens kvalité och eventuella brister och kan därmed ta hänsyn till detta vid försäljning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *