Köket – det populäraste rummet

Går man in i äldre våningar i Stockholm är det inte ovanligt att köken är förhållandevis små, jämfört med moderna lägenheter. Det kan vara förvånande då många av dessa gamla bostäder är väldigt stora och till och med kan täcka en hel våningsplan. Många uppfattar köken som oproportionerliga och, framförallt, extremt opraktiska. Anledningen till detta […]