Vad innebär ett stambyte?

Ett stambyte är ett stort och omfattande ingrepp på en fastighet, som i korta drag innebär att man byter ut fastighetens alla rör och ledningar för såväl tappvatten som avloppsvatten. Det normala är att sådana genomförs med intervaller om ungefär femtio år. Då beräknas nämligen vattenledningar och avloppsrör ha blivit så pass gamla att de […]