Vad innebär ett stambyte?

Ett stambyte är ett stort och omfattande ingrepp på en fastighet, som i korta drag innebär att man byter ut fastighetens alla rör och ledningar för såväl tappvatten som avloppsvatten. Det normala är att sådana genomförs med intervaller om ungefär femtio år. Då beräknas nämligen vattenledningar och avloppsrör ha blivit så pass gamla att de riskerar att antingen spricka eller sätta igen – något som naturligtvis skulle orsaka stora skador på en fastighet.

Ett stambyte uppfattas ofta som besvärligt av de som huserar i fastigheten under tiden som arbetet pågår. För att komma åt ledningar och rör är man tvungen att riva upp en hel del väggar och golv i framförallt badrum, kök och andra våtutrymmen. I och med det förstörs tätskiktet vilket innebär att badrumsinredningen måste göras om från grunden. Köket påverkas också, men inte i lika stor utsträckning. Oftast ordnas tillfällig tillgång till dusch och toalett i annan närliggande byggnad för de boende, men det kan även bli aktuellt med ersättningslägenheter.

Relining – en billigare form av stambyte

Stambyten är förenade med mycket stora kostnader vilket gör att många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar gärna skjuter det framför sig så långt det är möjligt. På senare tid har det dock blivit möjligt att genomföra en variant av stambyte som innebär att kostnaderna i det närmaste halveras. Genom relining fräschar man upp insidan av de gamla rören, men utan att flytta dem eller göra någon större åverkan på interiören. Ett bra alternativ förvisso, men många menar att ett riktigt stambyte förr eller senare måste genomföras ändå.

Nytt och fräscht badrum

Hur obekvämt ett stambyte än må vara, kan man ändå trösta sig med att man får ett nyrenoverat badrum efteråt. Hur mycket man som boende får vara med och bestämma i form av kakel, klinker och inredning varierar beroende på om man bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Ofta får man några standardalternativ att välja mellan, men vill man ha något annat kan man alltid lägga till mellanskillnaden själv. Det kan ju trots allt vara roligt att få det precis som man vill ha det när en badrumsrenovering väl genomförs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *